VAROVÁNÍ

Vstupujete na starou verzi stránek města Nová Role. Web není od července 2018 aktualizován a veškeré zde uveřejněné informace již nemusí odpovídat skutečnosti!

OLD

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Výše na Rozvojové projekty města | Úvodní stránka

Zateplení objektu č.p. 236 - Nová Role

ROP

V současné době Město Nová Role realizuje projekt Zateplení objektu č.p. 236 - Nová Role. Registrační číslo projektu je CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004089

V rámci projektu dojde ke komplexnímu zateplení objektu. Navrženo je zateplení svislých obvodových konstrukcí a výměna části původních výplních otvorů. Zateplen bude objekt v majetku města Nová Role, který slouží jako multifunkční budova.

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. Díky tomu bude k vytápění objektu zapotřebí méně energetických zdrojů než doposud. Zároveň bude nově zateplená budova v centru města pozitivně působit na obyvatele z hlediska environmentální osvěty jako dobrý příklad. Realizací projektu dojde k min. úspoře 20% emisí CO2 oproti původnímu stavu. Bude zaveden energetický management.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.