VAROVÁNÍ

Vstupujete na starou verzi stránek města Nová Role. Web není od července 2018 aktualizován a veškeré zde uveřejněné informace již nemusí odpovídat skutečnosti!

OLD

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Výše na Místní samospráva | Úvodní stránka

Výbory

Výbory jsou poradními orgány zastupitelstva města, jsou jím voleny a odvolávány. V současnosti jsou zvoleny čtyři výbory, a to finanční výbor, kontrolní výbor, osadní výbor Mezirolí a osadní výbor Jimlíkov.

TIP:Zápisy z jednání výborů jsou k nahlédnutí na MěÚ Nová Role.