VAROVÁNÍ

Vstupujete na starou verzi stránek města Nová Role. Web není od července 2018 aktualizován a veškeré zde uveřejněné informace již nemusí odpovídat skutečnosti!

OLD

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Úvodní stránka

Veřejná nabídka odkoupení pozemků pro stavbu RD

Město Nová Role Nová Role veřejně nabízí ke koupi tyto nemovitosti (pozemky určené k zástavbě RD):

Pozemkové parcely ke koupi

pp. č. 860/1
o výměře 9 620 m2
pp. č. 864/1
o výměře 2 361 m2
pp. č. 864/2
o výměře 3 164 m2

Podmínky prodeje pozemků

  • pozemky jsou určeny k zástavbě rodinnými domy a do prodeje se nabízí jako celek
  • kupující bude povinen se v kupní smlouvě pevně zavázat, že na své náklady zajistí v termínu do 5 let od koupi pozemků výstavbu inženýrských sítí včetně komunikací pro plánovanou výstavbu RD (rozsah cca. 10 – 15 domů). Po tuto dobu, celých 5 let, bude též sjednáno předkupní právo města Nová Role na pozemky
  • nejnižší navrhovaná cena pozemků činí 120,-Kč/m2 plochy, přičemž prodej pozemků bude navržen k projednání v ZMě uchazeči, který nabídne nejvyšší cenu v uzavřené obálce, kde zároveň spolu se svou přihláškou potvrdí souhlas s plněním výše stanovených podmínek!

Přihlášky přijímáme pouze v uzavřené obálce označené textem „Koupě pozemků“ doručené na podatelnu Městského úřadu Nová Role, a to nejpozději do 14. listopadu 2005 – 17:00 hod. Upozorňujeme, že i při poštovním doručení je rozhodující uvedené datum pro doručení na podatelnu MěÚ ! Na později doručené přihlášky nebude brán zřetel.

Vladimír Dicá, v.r., tajemník MěÚ