VAROVÁNÍ

Vstupujete na starou verzi stránek města Nová Role. Web není od července 2018 aktualizován a veškeré zde uveřejněné informace již nemusí odpovídat skutečnosti!

OLD

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Úvodní stránka

Slovo starostky

Jitka Pokorná, starostka města (foto)
Jitka Pokorná, starostka města

Vážení spoluobčané,
blíží se konec volebního období, a proto si dovolím malou rekapitulaci. Tak jako v letech minulých, tak i v letošním roce, jsme se zastupiteli našeho města naplánovali uskutečnění investičních akcí pro volební období let 2014 - 2018. Postoupnou realizací se snažíme plnit volební program zastupitelů z různých uskupení, kteří byli do zastupitelstva zvoleni ve volbách v říjnu 2014. Velice kladně hodnotím pozitivní přístup většiny kolegů zastupitelů. Ne vždy máme na věci, které se týkají města jednotný názor, ale díky jejich konstruktivnímu přístupu a s podporou komisí města jsem schopni uskutečňovat náročné investiční, kulturní i společenské akce.

S blížícím se termínem voleb začínají invektivy ze strany některých občanů. Čím více se ve městě buduje, tím víc je nespokojených kritiků. Já ale říkám, že ještě stále platí, kdo nic nedělá, nic nezkazí. My chceme, aby se postupně obnovovala infrastruktura ve městě, a daří se nám získávat dotace především díky celému kolektivu úředníku v čele s tajemníkem. V letošním roce upravíme náves ve staré části obce. Máme již vysoutěženou firmu, která zahajuje práce. Dále čekáme na stavební povolení a neprodleně začneme rekonstruovat zničenou cestu ke hřbitovu. Projektant dopracovává projekt na regeneraci panelových sídlišť číslo dvě. Co mě velice mrzí, je to, že vzhledem k omezeným finančním prostředkům a vysokým nákladům na tuto etapu, budeme muset celou akci rozdělit minimálně na dvě části. Jak jistě všichni víte, probíhají nyní práce na rekonstrukci střechy mateřské školy v Rolavské ulici a budova bude kompletně též zateplená. I přes velice nepříjemné komplikace se daří dodržovat harmonogram prací. Děkuji celému kolektivu mateřské školy za nesmírnou trpělivost a pracovní nasazení. Velice si vážím vašeho přístupu. V obci Mezirolí jsme již zahájili práce na rekonstrukci návsi ve spolupráci s obyvateli, kteří se podíleli na přípravě projektové dokumentace. Věřím, že i přes případné problémy, která každá investiční akce přináší, se nám společně podaří uskutečnit vše, co máme pro tento rok naplánované. Mimo jiné nás čeká ještě vyhotovení projektové dokumentace na náměstí před budovou městského úřadu. Studie, kterou máme nyní k dispozici, je velice finančně náročná, proto budeme nuceni zvolit kompromisní řešení. Vás, kteří máte zájem se podílet jakoukoliv připomínkou či nápadem, vyzývám, kontaktujte městský úřad a domluvíme si společnou schůzku.

Zastupitelstvo města schválilo pro letošní rok finanční prostředky nejen na činnost sportovních klubů ve městě, ale i peníze do rekonstrukce sportovišť. Fotbalovému klubu Kč 800 tis., TJ Kč 500 tis. a Tenisovému klubu Kč 200 tis.

V poslední době se potýkáme s tím, že současná legislativa financování základních škol neumožňuje vytvářet malotřídky nebo třídy s nižším počtem žáků. To nás samozřejmě postavilo před rozhodnutí, zda třídy spojovat až na 30 žáků na jednu učitelku nebo třídy nechat rozdělené, ale to pro rozpočet města znamená doplácet mzdu druhé učitelce. Zastupitelstvo správně zhodnotilo, že je třeba dětem poskytnout komfortní podmínky pro vzdělávání a rozhodlo se dofinancovávat mzdy pedagogům v naší škole. Jsem velice ráda za tento přístup a věřím, že i do budoucna se najdou peníze v rozpočtu města na případné platy pro pedagogy.

Loučím se s vámi s přáním příjemně strávených jarních dnů a srdečně vás zvu na hovory se starostkou vždy poslední pondělí v měsíci.

Těším se na Vás, s úctou a pozdravem
Jitka Pokorná, starostka Nové Role.