VAROVÁNÍ

Vstupujete na starou verzi stránek města Nová Role. Web není od července 2018 aktualizován a veškeré zde uveřejněné informace již nemusí odpovídat skutečnosti!

OLD

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Výše na Rozvojové projekty města | Úvodní stránka

Projekt Chodovská

IROP

Město Nová Role ukončilo přípravu projektu „Projekt Chodovská“. Tento projekt se uskutečňuje na základě požadavků občanů, které byly vzneseny v rámci veřejného projednávání STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE 2015-2020. Z anketního šetření vyplynulo, že téměř 90 % respondentů chce i nadále investovat do rekonstrukcí komunikací.

Město Nová Role připravilo projekt, který předkládá do Integrovaného regionálního operačního programu, kolová výzva č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy v aktivitě „Bezpečnost dopravy“.

„Projekt Chodovská“ se skládá ze tří dílčích projektových dokumentací:

  1. Chodník Chodovská ulice,
  2. Úprava vyústění ulic Mlýnská a Pod Homolkou,
  3. Přechod Chodovská ul. č. p. 223 a č. p. 200.

Ve všech projektových dokumentací se jedná o úpravu stávajících místních komunikací do normové podoby, doplnění pěší trasy, přechodu pro chodce a o rekonstrukci chodníků v daném prostoru.