VAROVÁNÍ

Vstupujete na starou verzi stránek města Nová Role. Web není od července 2018 aktualizován a veškeré zde uveřejněné informace již nemusí odpovídat skutečnosti!

OLD

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Úvodní stránka

Obecně záv. vyhlášky města

Obecně závazné vyhlášky města Nová Role
Formát Číslo a název vyhlášky
pdf 2/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku
pdf 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Nová Role
pdf 6/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
pdf 5/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku
pdf 4/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Nová Role
pdf 3/2016, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 o závazné části Územního plánu města Nová Role a č. 4/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Nová Role č. 2/2005 o závazné části Územního plánu města Nová Role
pdf 2/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2012 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
pdf 1/2014 Nařízení města o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
pdf 2/2013 o vedení technické mapy obce
pdf Provozní dokumentace k vyhlášce 2/2013 o vedení technické mapy obce
pdf 1/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2006
pdf 3/2012 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku
pdf 2/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
pdf 1/2012, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Nová Role č. 2/2010
pdf 4/2005, ve znění OZV č. 1/2010 – úplné znění vyhlášky o místním poplatku ze psů
pdf 4/2008 Změna OZV 2/2002 o podmínkách k zabezpečení požární ochrany
pdf 3/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
pdf 2/2007 o stanovení okruhu vzdáleností okolo budov, kde nesmí být povoleno provozování výherních hracích přístrojů
pdf 3/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města
pdf 4/2003 požární řád města
pdf 2/2002 podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob