VAROVÁNÍ

Vstupujete na starou verzi stránek města Nová Role. Web není od července 2018 aktualizován a veškeré zde uveřejněné informace již nemusí odpovídat skutečnosti!

OLD

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Úvodní stránka

Kontakty MěÚ

Přehled telefonních a e-mailových kontaktů MěÚ Nová Role
Subjekt E-mail Telefon (mobilní)
Město, samospráva, vedení úřadu
Městský úřad
Chodovská 236, Nová Role
epodatelna@novarole.cz 353 176 324
Elektronická podatelna
telefonní ústředna353 176 311
↓ Starostka
Jitka Pokorná starostka@novarole.cz
jitkapokorna@novarole.cz
602 343 465
353 176 322
↓ Místostarosta
Jan Lichnovský mistostarosta@novarole.cz
janlichnovsky@novarole.cz
777 244 709
↓ Tajemník
Bc. Roman Svoboda tajemnik@novarole.cz
353 176 315
353 851 094 (fax)
735 170 417
Odbor správních agend MěÚ
↓ Vedoucí odboru, úz. plánování, stavební úřad
Jana Kohoutová janakohoutova@novarole.cz 353 176 320
353 951 164
731 613 467
↓ Investice, životní prostředí, dotace, veřejné zakázky
Mgr. Luboš Pastor lubospastor@novarole.cz 353 176 325
733 135 190
↓ Stavební úřad, veřejné zakázky, správa dětských hřišť
Ladislav Biernát ladislavbiernat@novarole.cz 353 176 321
732 511 912
↓ Matrika, evidence obyvatel, bytové záležitosti, ověřování listin a podpisů, CZECH POINT
Elfrieda Lachmanová elfriedalachmanova@novarole.cz 353 176 317
↓ Správa elektronických systémů, informační technologie, projednávání přestupků, převody pozemků a nemovitostí, věcná břemena, editace a zápis údajů do ISÚI, ověřování listin a podpisů, CZECH POINT, eGovernment, správa služebních vozidel, SMS info města, silniční správní úřad
Vlastislav Slíž vlastislavsliz@novarole.cz 353 176 319
Ekonomický odbor MěÚ
↓ Rozpočty, účetnictví, personální věci, školství
Kateřina Černá, DiS. katerinacerna@novarole.cz 353 851 787
353 176 314
731 613 465
↓ Finanční kontrola, evidence majetku, statistika odpadové hospodářství, tříděný odpad organizace
Petra Höflerová petrahoflerova@novarole.cz 353 176 316
↓ Poplatky, pronájem majetku, faktury
Alena Bártová alenabartova@novarole.cz 353 176 312
↓ Pokladna, podatelna, poplatky komunální odpad občané, informace, CZECH POINT, ústředna
Lenka Hegenbartová lenkahegenbartova@novarole.cz 353 176 324
↓ Hlavní účetní
Jana Kotková janakotkova@novarole.cz 353 176 313
↓ Asistentka starostky, administrativa, samospráva, sociální věci, kultura, informace, podklady pro Novorolský zpravodaj, ústředna
Marie Ngoová mariengoova@novarole.cz 353 176 311
353 176 322
604 785 883
Městské lesy
Lubomír Doležal, DiS. 723 740 033