VAROVÁNÍ

Vstupujete na starou verzi stránek města Nová Role. Web není od července 2018 aktualizován a veškeré zde uveřejněné informace již nemusí odpovídat skutečnosti!

OLD

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Výše na Informace k volbám | Úvodní stránka

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

Volba Prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 případné II. kolo ve dnech 26. a 27.ledna 2018

Město Nová Role

Dle § 14 odst. 1 písm. e a § 19 zákona o volbě prezidenta republiky, jmenuji tyto zapisovatele okrskových volebních komisí:

Okrsek č. 1 Městská knihovna Nová Role slečnu Danu Michalovou
Okrsek č. 2 Dům dětí a mládeže Nová Role slečnu Lenku Žigovičovou
Okrsek č. 3 Dům dětí a mládeže Nová Role paní Elfriedu Lachmanovou
Okrsek č. 4 Obecní knihovna Mezirolí pana Vlastislava Slíže

Jitka Pokorná v.r.
starostka města Nová Role

Nová Role 1.12.2017