VAROVÁNÍ

Vstupujete na starou verzi stránek města Nová Role. Web není od července 2018 aktualizován a veškeré zde uveřejněné informace již nemusí odpovídat skutečnosti!

OLD

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Úvodní stránka

Formuláře, vzory

Na této stránce naleznete formuláře pro styk s MěÚ. Formulář můžete

  • vytisknout, vyplnit (případně editovat přímo verzi .doc*, .docx* a poté vytisknout) a fyzicky doručit na podatelnu MěÚ
  • nebo vyplnit .doc*, .docx* verzi formuláře, uložit a zaslat e-mailem autorizovaným Vaším elektronickým podpisem - viz. Elektronická podatelna

Matrika, evidence obyvatel

Formuláře pro styk s Městským úřadem Nová Role
Formulář (formát PDF) Verze v alternativním formátu
Ohlášení ztráty, odcizení, poškození či zničení obč. průkazu verze ve formátu .doc
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Přihláška na Vítání občánků verze ve formátu .docx
Souhlas s uveřejněním blahopřání k životnímu jubileu verze ve formátu .docx
Dotazník k uzavření manželství
Žádost o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, popř. mimo dobu stanovenou radou města verze ve formátu .docx
Žádost o vydání osvědčení
Žádost o vydání osvědčení k uzavření manželství před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti verze ve formátu .docx
Žádost o vydání rodného, oddacího nebo úmrtního listu verze ve formátu .docx
Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství verze ve formátu .docx

Přestupky

Formuláře pro styk s Městským úřadem Nová Role
Formulář (formát PDF) Verze v alternativním formátu
Návrh na projednání přestupku verze ve formátu .doc

Stavební formuláře

Formuláře pro styk s Městským úřadem Nová Role
Formulář (formát PDF) Verze v alternativním formátu
Oznámení o užívání stavby verze ve formátu .docx
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu verze ve formátu .docx

Další stavební formuláře naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Ostatní formuláře

Formuláře pro styk s Městským úřadem Nová Role
Formulář (formát PDF) Verze v alternativním formátu
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města verze ve formátu .doc
Vyúčtování dotace z rozpočtu města verze ve formátu .docx
Žádost o poskytnutí informace verze ve formátu .doc
Podnět pro nový ÚP města Nová Role verze ve formátu .doc
Vyjádření vlastníků (uživatelů) sousedních nemovitostí verze ve formátu .doc
Žádost o prodej pozemků do vlastnictví verze ve formátu .doc
Přiznání k poplatku ze psů verze ve formátu .doc
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí verze ve formátu .doc
Žádost o přidělení bytu v DPS, zdravotní dotazník a pravidla pro přidělování bytů v DPS verze ve formátu .doc
Oznámení o pořádání veřejné akce verze ve formátu .doc
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les verze ve formátu .doc
Potvrzení o bezdlužnosti verze ve formátu .doc

*) Formát dokumentu s příponou .doc je nativním formátem aplikace MS-Word.