VAROVÁNÍ

Vstupujete na starou verzi stránek města Nová Role. Web není od července 2018 aktualizován a veškeré zde uveřejněné informace již nemusí odpovídat skutečnosti!

OLD

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Úvodní stránka

Digitální kroniky

Porta Fontium

V letech 2013 a 2014 došlo po několikaletém čekání k digitalizaci historických kronik města, obce, obecné školy a farnosti Nová Role. Nyní je již možno tyto materiály shlédnout v digitální podobě tak, jak byly napsány, některé předválečné a meziválečné v německém jazyce, novější již v češtině. Občané i návštěvníci města mají nyní jedinečnou možnost nahlédnout do historie našeho malebného města od roku 1840 až do současnosti tak, jak ji zaznamenaly ruce našich šikovných kronikářů.

Neváhejte tedy a nahlédněte do minulosti dávné i novější!

Digitalizované kroniky naleznete na serveru www.portafontium.cz.